Hoeveel sterfgevallen zijn er per week?

Hoeveel sterfgevallen zijn er per week? – Uitvaart .nl


3 april 2020

Per week overlijden er gemiddeld 2 900 mensen. Maar in de winter overlijden er doorgaans meer mensen dan in de zomer.

Hogere sterfte in de winter valt vaak samen met een periode van griep en/of kou. Zo was er begin 2018 sprake van een uitzonderlijk lange periode van vooral griep. In die periode was de sterfte uitzonderlijk hoog met in week 10 (5 tot en met 11 maart) bijna 4 100 sterfgevallen.

Onder ouderen zijn relatief meer sterfgevallen in de winter. In de eerste vijftien weken van 2019 lag het aantal sterfgevallen onder 80-plussers gemiddeld 10 procent hoger dan in een gemiddelde week in 2019. Voor de mensen jonger dan 80 jaar was dat 3 procent.

In de overige jaargetijden overlijden juist minder oudere mensen dan gemiddeld, behalve in de zomer als er sprake is van een hittegolf.


Bron: CBS

Wat zien we begin 2020?

In 2020 overleden er tot en met week 11 (9 maart tot en met 15 maart) gemiddeld 3 135 mensen per week, net iets minder dan in 2019 toen er in de eerste 11 weken gemiddeld 3 175 mensen overleden. Er was in de eerste weken van 2020 geen griep van betekenis en het was ook niet bijzonder koud.

In week 12 (16 maart tot en met 22 maart) is het aantal overledenen toegenomen tot 3 575. De stijging valt samen met het begin van de COVID-19-epidemie.

Op 27 februari 2020 werd de eerste positief geteste patiënt gemeld in Nederland en op 6 maart het eerste sterfgeval door het nieuwe coronavirus (COVID-19). Op 11 maart heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-19-uitbraak tot pandemie verklaard.

Wat zijn de verwachtingen?
Bron: CBS

Wat zijn de verwachtingen?

Het CBS krijgt dagelijks berichten over sterfte binnen. Er zit doorgaans enige tijd tussen de feitelijke overlijdensdatum en het moment waarop deze informatie het CBS bereikt. De overlijdensberichten worden wekelijks verzameld (op donderdag). Gewoonlijk is er op donderdag iets meer dan 80 procent van alle sterfgevallen binnen van de week ervoor. Deze informatie geeft dus een indicatie van het te verwachte totale aantal overledenen in die week.

Voor week 13 is een verdere toename te verwachten in het wekelijks aantal sterfgevallen. Het aantal binnengekomen overlijdensberichten na één week is 635 meer dan in week 12 en 1 175 meer dan het gemiddelde van de eerste 11 weken. De stijging vindt met name plaats in Noord-Brabant en Limburg. Uit week 12 is op te maken dat de berichten momenteel sneller binnenkomen dan gewoonlijk (het aantal binnengekomen berichten na één week is 87 procent van het totaal).

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties

Uw reactie op dit artikel


Landelijk meldpunt overlijden
088 – 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn

Aantal doden week 12 hoger dan normaal

Aantal doden week 12 hoger dan normaal – Uitvaart .nl


3 april 2020

Het CBS meldt dat er in week 12 (16/22 maart) 3575 mensen zijn overleden. Dat zijn er meer dan vijfhonderd meer dan in dezelfde week vorig jaar. Tijdens de zware griepgolf van 2018 lag het aantal doden per week wekenlang hoger.

Het hogere sterftecijfer is volgens het CBS het gevolg van het coronavirus. De NOS meldt dat het cijfer van het CBS bevestigd dat het werkelijke aantal coronadoden veel hoger is dan de aantallen die het RIVM dagelijks publiceert. In week 12 meldde het RIVM 233 coronadoden, dat waren er in werkelijkheid waarschijnlijk dus ruim meer dan de helft meer. Donderdag (2 april) meldde het RIVM dat er tot nu toe 1339 officiële coronadoden in Nederland. Dit gaat om slachtoffers die zijn getest en waarvan men met zekerheid weet dat ze besmet waren. Het werkelijke aantal slachtoffers zal mogelijk dus veel hoger liggen.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties

Uw reactie op dit artikel


Landelijk meldpunt overlijden
088 – 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn

Palliatieve afdeling OLVG voor stervende coronapatiënten

Palliatieve afdeling OLVG voor stervende coronapatiënten – Uitvaart .nl


30 maart 2020

Het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis neemt een speciale afdeling in gebruik voor coronapatiënten die nog maar kort te leven hebben. Op deze afdeling is rust en aandacht voor deze mensen en er is gelegenheid om afscheid te nemen van dierbaren.

Een woordvoerder van Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) vertelt bij RTL Nieuws dat er in het hele land ongeveer 25 van dit soort initiatieven zijn. Van een paar bedden tot wel honderd bedden alleen voor coronapatiënten.

Een verpleegkundig consulent van het OLVG vertelt aan RTL Nieuws dat een speciale palliatieve afdeling echt nodig is. Patiënten sterven soms zo snel dat er geen gelegenheid meer is om ze over te brengen naar huis of een hospice. Het OLVG kan de intensive care ontlasten door stervenden te verplaatsen naar de palliatieve afdeling.

Voor patiënten en hun naasten is het grote voordeel dat er op de palliatieve afdeling wel gelegenheid is om afscheid te nemen. Er mogen twee mensen langskomen in beschermende kleding. Tenzij deze naasten zelf al besmet zijn geweest met het virus.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties

Uw reactie op dit artikel


Landelijk meldpunt overlijden
088 – 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn

Uitvaartbranche steeds drukker door coronavirus

Uitvaartbranche steeds drukker door coronavirus – Uitvaart .nl


29 maart 2020

Het coronavirus zorgt ervoor dat er veel meer mensen overlijden dan normaal. Volgens uitvaartorganisatie DELA gaat het om 15 tot 25 procent meer crematies door het coronavirus. De drukte op uitvaartcentra en crematoria varieert per regio.

Vooral in het zuiden van het land is het drukker, dat meldt het Brabants Dagblad. Veel crematoria bieden nu zonder extra kosten de mogelijkheid om ook op zondag en in de avonduren te cremeren. Crematorium Tilburg heeft haar capaciteit van acht crematies per dag verhoogd naar 12 (maandag tot en met zaterdag).

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties

Uw reactie op dit artikel


Landelijk meldpunt overlijden
088 – 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn

Interview uitvaartverzorger Erik Boelkens

Interview uitvaartverzorger Erik Boelkens – Uitvaart .nl


1 april 2020

Door de coronacrisis wordt er momenteel op een heel andere manier afscheid genomen van een dierbare dan eerder. Den Haag FM sprak er eerder deze week over met Erik Boelkens van Atropos Uitvaartverzorging.


Landelijk meldpunt overlijden
088 – 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn

Praten over ziekte en dood in tijden van corona

Praten over ziekte en dood in tijden van corona – Uitvaart .nl


31 maart 2020

Bureau MORBidee heeft het boekje ‘Praten over ziekte en dood in tijden van corona’ uitgegeven. Het boekje is gratis te downloaden. Ook is er een flyer gemaakt die burgers kunnen gebruiken om met elkaar over een aantal essentiële vragen te praten. Zoals: wil je opgenomen worden op een IC als je ernstig ziek blijkt? Of: wie mag er namens jou beslissen over medische zaken als jij dat zelf niet meer kunt doen?

Het boekje telt 16 pagina’s. Het bevat tal van tips om met elkaar in gesprek te komen. Zo is er een basisstappenplan en staan er mogelijke beginzinnen in, om het gesprek te starten. Ook staan er vele praktische tips in om met elkaar in gesprek te blijven. ‘Voorkom de vier O’s’ is bijvoorbeeld een tip, net als het luisteren in lagen.

Het boekje is te downloaden door op deze link te klikken.


Foto: Mariska Overman en Rob Bruntink

Het boekje is in feite een voorpublicatie van een boek dat eind dit jaar zal verschijnen over ‘praten over de dood’. In deze coronatijden is de noodzaak om met elkaar over ziekte en dood te praten plots flink verhoogd. Tegelijkertijd is onmiddellijk te merken dat dit voor veel mensen niet zo eenvoudig is: ze kunnen er wel wat hulp bij gebruiken. Daarom publiceren we alvast een deel van het boek in een vrij verkrijgbare pdf. Om op die manier ons steentje bij te dragen aan het verzachten van het coronaleed.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties

Uw reactie op dit artikel


Landelijk meldpunt overlijden
088 – 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn

Uitvaart drive-through tijdens coronacrisis

Uitvaart drive-through tijdens coronacrisis – Uitvaart .nl


1 april 2020

Door de coronacrisis mogen er nog maar maximaal dertig mensen aanwezig zijn bij een uitvaart. Hierdoor kunnen veel mensen geen afscheid nemen van hun dierbare. Alexander van der Pijl van Dunweg heeft een creatieve oplossing bedacht om meer mensen in de gelegenheid te stellen om afscheid te kunnen nemen. Dat kan met een uitvaart drive-trough.

Nabestaanden die meer familie, vrienden en kennissen een gelegenheid willen bieden om afscheid te nemen kunnen de uitvaart drive-trough gebruiken. De familie kan mensen uitnodigen om op een bepaald tijdstip langs het uitvaartcentrum te rijden.

Hospitality medewerkers en uitvaartverzorgers van Dunweg zullen ervoor zorgdragen dat de kist met de overledene naast de vijver voor het uitvaartcentrum opgesteld wordt. De bloemen en aanwezige nabestaande(n) om de kist, eventueel begeleid door de klanken van de favoriete muziek van de overledene. Mocht het afscheid in de avond zijn, dan kunnen ook de fakkels gebrand worden voor een serene sfeer.

Zo kunnen belangstellenden voorlangs komen rijden in hun auto, even stilstaan bij de kist voor een groet en steunbetuiging en vervolgens weer doorrijden.

Toegestaan

De uitvaart drive-trough is een samenkomst waarbij het verspreiden van het coronavirus niet aan de orde is en die zodoende is toegestaan. Zo wordt een verdrietige gebeurtenis, het laatste afscheid, hopelijk toch iets om met een goed gevoel en heel veel liefde op terug te kijken.

We moeten elkaar inspireren

We moeten elkaar inspireren

Alexander van der Pijl hoopt dat het delen van dit idee andere collega’s in de branche ook inspireert om alternatieve mogelijkheden te bedenken. Van der Pijl vertelt dat het ook voor zijn medewerkers heftig is om in deze tijd een uitvaart te regelen. ‘Mensen zien hun dierbare al even niet in verband met sluiting van de verzorgingshuizen. Vervolgens is iemand dan overleden. Dan een uitvaart regelen met alle restricties…’

Heeft u misschien ook een goed alternatief bedacht om mensen in deze moeilijke tijd een zo goed mogelijk afscheid te kunnen bieden? Deel uw idee dan onder dit artikel of mail het naar redactie@uitvaart.nl.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties

Uw reactie op dit artikel


Landelijk meldpunt overlijden
088 – 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn

Uitvaart Hulplijn: steun bij afscheid nemen op afstand

Uitvaart Hulplijn: steun bij afscheid nemen op afstand – Uitvaart .nl

Monuta zet kennis en kunde medewerkers in voor iedereen


1 april 2020

Nabestaanden beleven een uitvaart anders dan hoe zij het wellicht gewenst hadden door de coronamaatregelen die er momenteel gelden. Het afscheid nemen van een overledene is het begin van rouwen. Gaat dit niet zoals gehoopt, dan kan dit gevolgen hebben bij het verwerken van verdriet bepleit rouwtherapeut Leoniek van der Maarel. Monuta’s medewerkers bieden steun en informatie via de Uitvaart Hulplijn voor iedereen die vragen of zorgen heeft over afscheid nemen in coronatijd.

Bij een uitvaart mogen door de maatregelen maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Tussen de aanwezigen moet een afstand van minimaal 1,5 meter gehouden worden. Hierdoor kan een mogelijk gewenste grote uitvaart niet plaatsvinden. Lichamelijk contact wordt afgeraden.
“In de rouwtherapie vertellen mensen hoeveel steun het geeft als er veel mensen op een uitvaart zijn. Het geeft mensen troost dat hun dierbare zo geliefd is geweest. De knuffels van vrienden, familie, mensen die je vasthouden. Dat geeft steun. Maar in de rouwtherapie zie ik ook hoeveel boosheid het geeft als een uitvaart niet gaat zoals men had gehoopt. Je kunt het namelijk nooit meer overdoen. Het zou mij niet verbazen als de komende tijd veel mensen zullen moeten leren omgaan met het afscheid dat niet is verlopen zoals gehoopt. Voor sommige mensen zou dit best wel eens traumatisch kunnen zijn. Laten we daarom zorgen dat we ook op afstand dichtbij zijn en steun geven aan een ieder die iemand verliest in deze periode,” zegt Van der Maarel.

Hulp op afstand

Hulp op afstand

De afgelopen weken zijn er veel vragen over corona en uitvaarten bij Monuta binnengekomen. Medewerkers van Monuta, zoals uitvaartverzorgers en klantcontactmedewerkers, hebben de kennis en ervaring om mensen te helpen die te beantwoorden. Daarom is de Uitvaart Hulplijn opgericht. Een plek waar mensen terecht kunnen met hun vragen en zorgen over uitvaarten. Bijvoorbeeld over hoe mensen steun op afstand kunnen geven, hoe afwezigen toch betrokken kunnen zijn bij een uitvaart of welke rituelen tijdens de uitvaart ingezet kunnen worden om verbondenheid te vergroten.

“De rituelen, het regelen en de uitvaart zelf verlopen anders dan we gewend zijn. We merken in de praktijk dat mensen onzeker zijn over wat er wel en niet kan. Want mensen kunnen maar één keer afscheid nemen van een overleden dierbare. Onze uitvaartverzorgers doen er daarom alles aan om een persoonlijk afscheid te verzorgen met creatieve en persoonlijke rituelen binnen de kaders die gelden, want er is nog zoveel wel mogelijk. Om iedereen te helpen om goed afscheid te kunnen nemen, stellen we onze medewerkers ter beschikking. Zij kunnen meedenken, geven informatie en bieden een luisterend oor,” zegt Yolanda Wouters, marketing- en communicatiemanager bij Monuta.

Uitvaartinspiratie

De Uitvaart Hulplijn (0800–7236274) is telefonisch 7 dagen per week van 9 tot 9 bereikbaar en via chat op werkdagen tussen 9 en 5. Alle Uitvaartinspiratie is verzameld op één plek, monuta.nl/afscheid. Monuta registreert de vragen die mensen stellen via de Uitvaart Hulplijn zodat de geboden informatie verder verrijkt wordt. Via het nabestaandenplatform Wietroostmij.n kunnen lotgenoten elkaar vinden en zal ook Van der Maarel een bijdrage leveren. Met de gratis online gedenkplaats, gedenken.nl, biedt Monuta haar klanten een platform om alle condoleances digitaal te verzamelen.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties

Uw reactie op dit artikel


Landelijk meldpunt overlijden
088 – 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn

DELA ziet forse stijging overlijdens

DELA ziet forse stijging overlijdens – Uitvaart .nl


2 april 2020

Coöperatie DELA ziet het aantal overlijdens stijgen. In januari en februari ontving DELA ongeveer 3.000 overlijdensmeldingen per maand. In maart waren dat ongeveer 4.000 overlijdensmeldingen. Normaal verzorgt DELA tussen de 80 en 90 uitvaarten per dag. Dat zijn er nu tussen de 130 en 140 per dag, dat schrijft DELA vandaag in een mailing.

DELA registreert niet de oorzaak van het overlijden, maar de samenhang met de toename van het aantal overleden corona patiënten is evident. De afgelopen periode zag DELA vooral in Brabant een toename van het aantal overlijdens, nu zien we dat ook in andere delen van het land het aantal overlijdens stijgt.

DELA heeft op sommige locaties extra mobiele koelvoorzieningenmoeten plaatsen en er worden ook in de avonden en op zondagen uitvaarten verzorgd.

Dienstverlening in de praktijk

Alle maatregelen en adviezen van de overheid worden door DELA opgevolgd. Dat heeft invloed op de manier waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd. Er zijn bij een uitvaartdienst maximaal 30 bezoekers toegestaan. Dagelijks gaat onze zorg uit naar onze medewerkers die in contact staan met nabestaanden tijdens rouwbezoeken en uitvaartdiensten, vanwege het besmettingsrisico dat zij daardoor mogelijk lopen. Het is nog niet duidelijk of ook medewerkers in uitvaartverzorging vanaf maandag getest kunnen worden. Dat brengt onzekerheid met zich mee.

Economische gevolgen

Hoewel het persoonlijk verdriet altijd voorop staat, hebben noodzakelijke maatregelen ook economische gevolgen. Coöperatie DELA is financieel gezond. DELA betaalt de kosten van een uitvaart wanneer de overledene een natura verzekering had conform de polis. Nabestaanden worden daardoor niet geconfronteerd met bijvoorbeeld vervoerskosten wanneer hun dierbare is overleden in een ziekenhuis in een regio ver van huis en teruggebracht moet worden naar de woonplaats.

Extra vervoerskosten niet in rekening gebracht

Wanneer DELA de uitvaart verzorgt voor een overledene zonder deze natura polis, dan brengt DELA zoals gebruikelijk marktconforme tarieven in rekening. DELA maakt in deze periode een uitzondering voor de vervoerskosten na overlijden als gevolg van Corona in een ziekenhuis ver van huis. Deze extra kosten worden door DELA niet in rekening gebracht bij de nabestaanden. DELA realiseert zich dat niet elke uitvaartonderneming dit kan opbrengen. DELA ziet graag een oplossing voor uitvaartondernemingen die deze extra vervoerskosten in deze periode niet voor nabestaanden kunnen betalen. Wellicht kunnen zij hiervoor een beroep doen op steunmaatregelen van de overheid.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties

Uw reactie op dit artikel


Landelijk meldpunt overlijden
088 – 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn

Overheid bezig met aantal scenario’s corona en uitvaarten


26 maart 2020

De overheid ontwerpt op dit moment een aantal scenario’s met prognoses van het aantal te verwachten zieken, de bezetting van IC-bedden en het aantal sterfgevallen. De uitvaartbranche is in beeld. Op het moment dat er scenario’s zijn dat het aantal overledenen sterk gaat stijgen, schuift de uitvaartbranche ook aan bij landelijke overleggen, dat meldt het bestuursteam coronavirus van de uitvaartbranche.

Voor nu continueert de overheid het huidige beleid. De bestaande werkwijzen worden gecontinueerd waarbij rekening gehouden dient te worden met de verkondigde restricties, zoals de maximaal 30 personen bij uitvaarten en 1,5 meter afstand tussen personen.

Het bestuursteam laat verder weten trots te zijn op alle mensen in de uitvaartzorg die zich inspannen om nabestaanden onder deze omstandigheden toch een passende uitvaart te bezorgen.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties

Uw reactie op dit artikel